Aanmelding en plaatsing

Bij aanmelding van uw kind wordt er eenmalig inschrijfgeld gevraagd van €15,-. Om uw kind aan te melden kunt u direct bellen met de peuterleidsters van 'De Babbelaar", Annette Jansen en Glenny Mulder,
tel: 06-40287021.

Bij plaatsing wordt gelet op de datum van inschrijving en het bereiken van de 2-jarige leeftijd van uw kind. Er is geen garantie dat uw kind met 2 jaar geplaatst kan worden i.v.m. de lengte van de wachtlijst.

Een of twee maanden voordat uw kind op De Babbelaar kan komen nemen wij contact met u op. Als uw kind voor het eerst komt, heeft de peuterleidster een kennismakingsgesprek met u. Zij gaat dan met u overleggen hoe uw kind het snelst kan wennen op De Babbelaar. Ook wil zij graag weten of er bijzonderheden zijn m.b.t. uw kind (is uw kind al dan niet zindelijk, is er een allergie waarop gelet moet worden enz.)

Opzegtermijn

Het is vanzelfsprekend dat de peuteropvang periode eindigt wanneer uw kind 4 jaar is geworden en naar de basisschool gaat.

Is er echter een andere reden waarom u uw kind eerder wilt laten stoppen bij De Babbelaar, dan dient u dit schriftelijk een maand van te voren aan ons te laten weten.

Tarieven per 1 januari 2024

Wij berekenen de contributie op basis van een uurtarief van € 10,25 als volgt:

Per ochtend krijgt u 3 uur opvang gedurende 40 weken per jaar.

Dit betekent dat de maandelijkse contributie per kind per ochtend € 102,50 is (3 uur a € 10,25 over 40 weken opvang per jaar verdeelt over 12 maanden).

Werkende ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen hebben ook recht op kinderopvangtoeslag zoals die nu geldt voor de kinderopvang.

Zij kunnen een aanvraag voor kinderopvangtoeslag indienen bij de Belastingdienst. Hiervoor heeft u het LRKP-nummer van het kinderdagverblijf nodig zie www.landenlijkregisterkinderopvang.nl

Het LRKP-nummer van de Babbelaar is: 174816339

Facturatie: Voor de opvang die in de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd ontvangt u in de maand voorafgaand aan de maand van opvang een digitale factuur per email (u betaald de kosten voor peuteropvang dus vooruit). Wanneer u geen email met factuur heeft ontvangen kunt u een mail sturen naar psz@debabbelaar.eu, u ontvangt de factuur dan alsnog. Het is niet mogelijk de factuur op papier te ontvangen.

De kosten voor peuteropvang worden per automatische incasso geïnd.

Op www.belastingdienst.nl vindt u alle voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Een belangrijke voorwaarde is dat beide ouders (of een alleenstaande ouder) werken, studeren of in een re-integratietraject zitten.

Ook kunt u hier een proefberekening maken (let wel op! dat u bij het aantal uren 10 (voor 1 ochtend) en 20 (voor 2 ochtenden) enz. invult en als uurtarief € 10,25). Er wordt 12 maanden contributie betaald ad € 102,50 per kind per ochtend en er wordt ook 12 maanden per jaar kinderopvangtoeslag uitgekeerd.

Bij een betalingsachterstand van twee maanden wordt de plek van uw kind stopgezet en een incassobureau ingeschakeld.

 

Bereken uw kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2023 aanvragen? Klik op onderstaande link.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u het informatieblad voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag

Informatieblad_gegevens_opvragen_bij_ouders_december_2023.pdf