Hoe ziet een ochtend op De Babbelaar er uit?

08.45-9.00

De kinderen worden gebracht.

09.15-10.00

Vrij spelen.

10.00-10.30

Er is een activiteit, b.v. kleien, verven, plakken; de kinderen zijn geheel vrij hier al dan niet aan mee te doen.

10.30-11.00

De kinderen eten fruit en kunnen iets drinken.

11.00-11.30


Vrij spelen. Als het weer het toelaat wordt er buiten gespeeld.

11.30-11.45

"Kring". De kinderen gaan met de leidsters in een kring zitten. Er wordt voorgelezen, liedjes gezongen en/of kringspelletjes gedaan. De "kring" is een rustpunt in de ochtend. De kinderen zijn dan als groep bij elkaar. Zij leren luisteren en omgaan met elkaar.

11.45-12.00


De kinderen worden opgehaald.

Spelregels

De kinderen kunnen minimaal 2 tot maximaal 5 ochtenden komen. De dagindeling van de Babbelaar is 8.45 to 12.00. Voor een optimaal verloop van de ochtend is het belangrijk dat u uw kind op tijd brengt en weer ophaalt. Als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, willen wij dit graag van tevoren weten. Ook ontvangen wij graag een berichtje wanneer uw kind ziek is of een ochtend verhinderd is. In geval van nood moet er iemand gebeld kunnen worden (bv. een oma of buurvrouw) die gedurende de ochtend bereikbaar is.

Geef uw kind voor in de "eetpauze" wat fruit en iets te drinken mee. Voor onze leidsters is het heel praktisch als de jas, tas en de drinkbeker voorzien zijn van de naam van uw kind.

De beste peuteropvang zaalkleding is "speelkleding", d.w.z. gemakkelijk zittende, goed wasbare kleding. De kinderen kunnen "vuil" worden in de speelzaal, dus dure of kwetsbare kleding is niet aan te raden. Als de kinderen gaan schilderen, kleien of iets dergelijks, worden er schorten verstrekt.

Uw kind mag geen eigen speelgoed meenemen naar de peuteropvang.

Als uw kind jarig is, laat het dan bij voorkeur trakteren op gezonde dingen i.p.v. snoep. We gaan ervan uit dat uw kind gedurende de peuteropvang ochtenden geen snoep bij zich heeft.