Juf Annette

De Babbelaar

Peuteropvang De Babbelaar is een fijne, gezellige plek waar uw kind kan spelen en ontdekken in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

De Babbelaar bevindt zich al 30 jaar in de speeltuin van Badhoevedorp. Wanneer u uw kind ophaalt van de opvang heeft u de mogelijkheid om de speeltuin in te gaan.

Foto's

Klik hier om meer foto's te bekijken van De Babbelaar.

Juf Glenny

Juf Glenny

Doelstelling

De doelstelling van de peuteropvang is de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar de gelegenheid geven met andere kinderen en volwassenen in contact te komen. Per ochtend spelen maximaal 16 kinderen in een hiervoor geschikte ruimte onder begeleiding van 2 gekwalificeerde leidsters.

De peuteropvang werkt tevens volgens het pedagogisch beleid.
Het ped.beleidsplan ligt ter inzage op de peuteropvang en tevens te vinden op onze website.

De doelen die worden nagestreefd bij het werken met de kinderen zijn:
* het ontwikkelen van zelfvertrouwen
* het bevorderen van zelfstandigheid
* het leren delen en spelen met anderen
* het ontdekken van eigen grenzen en die van anderen
* het plezier hebben in jezelf en met anderen
* creatief bezig zijn, het leren kennen van verschillende materialen en technieken

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op de peuteropvang op hun gemak voelen. Er wordt geprobeerd een sfeer te creëren, waarin de kinderen zich vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn.

Bij de keuze van activiteiten en speelgoed sluiten wij zoveel mogelijk aan op de behoeften en de ontwikkelingsstadia waarin de kinderen verkeren.
Wij geven de kinderen de mogelijkheid mee te doen aan de volgende spelvormen:
* bewegingsspel (klimmen, rennen, fietsen, dansen enz.)
* constructiespel (spelen met blokken, lego, noppers enz.)
* expressiespel (tekenen, plakken, verven, kleien, spelen met zand, water enz.)
* fantasiespel (spelen met de poppenkast, in de poppenhoek, met verkleedspullen enz.)
* samenspel (in de kring een gezelschapsspel doen, voorlezen, muziek maken, zingen en gezamenlijk
   eten en drinken).